ondersteuning

Refresh is een sociale-economieonderneming en een opleidingscentrum voor mensen die sociaal en professioneel geïntegreerd zijn en werkzoekenden, verenigd door onze gedeelde toewijding aan goede producten uit stadstuinieren. Refresh is ook een incubator voor projecten in de duurzame voedselsector en biedt een ondernemerstraject van maximaal 2 jaar om start-ups te helpen hun eigen duurzame bedrijf op te zetten.

de opleiding

Refresh en Bruxelles Formation bieden werkzoekenden een gratis opleiding van 8 maanden* in stadstuinieren en duurzame voeding.

Doel en inhoud

Opleiden voor banen in tuinbouw en duurzame voeding. Omdat seizoensgebondenheid de basis is van duurzame voeding en stedelijke agro-ecologie, is de opleiding opgedeeld in 5 modules die volgens de seizoenen georganiseerd worden:

 • Stedelijke agro-ecologie en tuinbouw
 • HORECA praktijken en beheer in duurzaam koken
 • Verwerkings- en conserveringspraktijken
 • Water- en afvalbeheer
 • Ontwikkeling van professionele projecten

Toelatingsvoorwaarden

 • Werkzoekende zijn.
 • Minstens 18 jaar oud zijn.
 • In het Brussels Gewest wonen.
 • In goede fysieke conditie zijn.
 • Goede schriftelijke en mondelinge kennis en uitdrukkingsvaardigheid in het Frans hebben.

Info & inschrijving

 • De inschrijving voor het evenement 2024 gaat in februari van start.
 • Bij succesvolle afronding van de cursus ontvangt de cursist een certificaat van beroepsopleiding.
 • De cursus duurt 6 maanden, voltijds, van maandag tot vrijdag.

duurzaam voedsel ondernemen

Refresh biedt JOB CREATION SUPPORT aan

Het doel van begeleiding bij het creëren van een baan is om werkzoekenden te helpen hun eigen baan te creëren, hetzij als zelfstandige, hetzij als werknemer in het bedrijf of de non-profitorganisatie die ze hebben opgericht. De begeleiding bij het creëren van een baan maakt deel uit van een globaal, gestructureerd en geïndividualiseerd programma, dat uit verschillende fasen bestaat:

 1. Ontvangst en informatie over de vooruitzichten en vereisten voor het creëren van een eigen baan
 2. Analyse van het project / Diagnose
 3. Ondersteuning waaronder: het realiseren van het project, het versterken van ondernemersvaardigheden en toezicht na de creatie (of toetreding tot een bedrijfscoöperatie).

Het programma is volledig gratis en duurt maximaal twee jaar.

Toelatingsvoorwaarden

De acties ter ondersteuning van de werkgelegenheidscreatie richten zich tot werkzoekenden die geldig ingeschreven zijn bij Actiris als werkloze werkzoekenden, gedomicilieerd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en minstens aan één van de volgende voorwaarden voldoen:

 • Ten hoogste het diploma middelbare school te hebben (of een in het buitenland behaald diploma zonder Belgische erkenning of gelijkwaardigheid)
 • Minstens 12 maanden werkloos zijn (of gelijkwaardig)
 • Een buitenlandse nationaliteit hebben
 • 50 jaar of ouder zijn
 • Sociale bijstand/integratie-inkomen ontvangen

Info & inschrijving

Meer informatie volgt binnenkort, dus aarzel niet om contact met ons op te nemen om op de hoogte te blijven.

sociaal-professionele integratie

Refresh Brussels, gevestigd in hartje Elsene, maakt deel uit van de sociale economie en heeft als hoofddoel de toegang tot duurzame tewerkstelling te vergemakkelijken voor mensen die ver van de arbeidsmarkt staan. Het is onze ambitie om bij te dragen tot een samenleving waarin iedereen de kans krijgt om een carrièreplan te ontwikkelen, vaardigheden te verwerven en toegang te krijgen tot duurzame, kwaliteitsvolle en voldoening schenkende werkgelegenheid.

Als sociale en professionele integratieorganisatie ondersteunen we kwetsbare werkzoekenden via een opleidingsprogramma gericht op duurzame voedselproductie en de verwerking van groenten, fruit en kruiden van eigen oogst in ons restaurant.

Als VZW met een mandaat sociale economie (ESMI) bieden we integratiejobs aan, vroeger bekend als “Artikel 60”. Dankzij deze banen kunnen mensen met een sociale bijstandsuitkerinag van een OCMW, die ver van de arbeidsmarkt staan, een baan vinden met de mogelijkheid om een werkloosheidsuitkering te ontvangen op het einde van het contract.

Elke werknemer krijgt voortdurende ondersteuning tijdens zijn contract, met een specifiek ontworpen plan voor het verwerven van vaardigheden. Daarnaast kunnen opleidingen worden gevolgd die verband houden met de integratiebaan en/of het plan voor het verwerven van vaardigheden, eventueel gefinancierd met een bonus.

We zijn altijd geïnteresseerd in partnerschappen met OCMW’s. Als u duurzame functies als keukenhulp wilt aanbieden aan de mensen die wij ondersteunen, neem dan contact met ons op: amandine@refresh.brussels

Toelatingsvoorwaarden

Begunstigden van Emploi d’Insertion moeten :

 • Het leefloon of een gelijkwaardige financiële sociale bijstand ontvangen
 • Ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister
 • Geen recht hebben op een volledige werkloosheidsuitkering

Info & inschrijving

Hoe kan ik me inschrijven?

Neem contact op met een van de 19 OCMW’s in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, die samen met Actiris uw aanvraag zullen opvolgen.

De beste manier om Refresh Brussel te ontdekken? Kom eten in een van onze restaurants!